Höstmötet 2021

I oktober 2021 hölls ett extrainsatt årsmöte med anledning av vakanta styrelseposter. Inför det extrainsatta årsmötet utlystes två ledamotsposter och två suppleanter. Utöver dessa poster tillsattes en valberedning samt en revisor, alla med mandat till årsmötet 2022. 

Styrelsens förslag till dagordning och stadgeändringar till höstmötet finnes nedanför!

Skapa din hemsida gratis!